Teleskopický manipulátor Dieci Hercules v uhelném dole

Nacházíme se v uhelném dole Grootegeluk severně od Pretorie, uprostřed rozsáhlého vodního revíru Waterberg, pod oslnivým jihoafrickým sluncem.

V měsíční krajině černých skal ostře vyniká žlutá barva teleskopického manipulátoru Dieci Hercules 120.10.

Uhelný důl Grootegeluk má přibližně 3 200 zaměstnanců a rozkládá se na ploše 1 200 hektarů. V roce 2019 vyprodukoval 30 milionů tun uhlí, převážně koksovatelného uhlí, které důl vyváží do předních mezinárodních metalurgických společností.

Grootegeluk je povrchový důl, kde velká rypadla dolují uhlí ze stran obrovské jámy o hloubce přes 120 metrů.

Obrovské nákladní vozy přepravují vytěžený materiál na pásové dopravníky, které nepřetržitě zásobují velké drtiče, kde se uhlí zpracovává

Jak se každá vrstva těží, jáma se dále zvětšuje a zařízení musí být přemístěno z vyčerpaných částí do nových nalezišť.

Tuto častou a namáhavou operaci provádí teleskopický manipulátor Hercules 120.10, který společnosti Grootegeluk dodala společnost Dieci Equipment Africa.

Četné těžké a objemné moduly dopravníku mohou dosahovat délky až tří kilometrů a musí být neustále zvedány, přemisťovány a rovnány, aby se vytvořily nové dopravní linky.

Hercules byl zvolený především pro svůj výkon, rychlost a ovladatelnost na nerovném terénu, stejně jako pro svoji nosnost 12 000 kg. Dokáže tuto činnost provádět s maximální efektivitou, při přepravování a přemisťováním modulů. Inching pedál také umožňuje vozidlu jet vpřed po malých kontrolovaných úsecích.

Tento teleskopický manipulátor byl navržen pro těžkou práci, a proto je logické, že v uhelném dole, jako je Grootegeluk, existuje nekonečné množství příležitostí k prokázání jeho silných stránek:

  • přeprava a zvedání objemných materiálů (vysoké až 9,50 metrů),
  • údržba infrastruktury a vybavení,
  • manipulace s válci (se zvláštním příslušenstvím),
  • výměna kol na důlních Dumperech.